WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen opgeslagen zitten. Bijna elke website gebruikt cookies.

Bij uw eerste bezoek aan een website wordt het door uw internetbrowser gedownload. Indien u deze website de volgende keer met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt het cookie en de daarin opgeslagen informatie teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first party cookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third party cookie). Zo herkent de website dat hij met deze browser al eens werd opgeroepen, en verschilt in sommige gevallen de weergegeven content.

Sommige cookies zijn erg nuttig omdat ze de online-ervaring bij een volgende bezoek aan een website kunnen verbeteren. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan.

Afhankelijk van hun functie en het vooropgestelde doel, kunnen cookies worden onderverdeeld in 4 categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies, en cookies voor marketingdoeleinden.

UW COOKIE-INSTELLINGEN OP DEZE WEBSITE.
Cookies op deze website waarvoor geen toestemming vereist is.

Strikt noodzakelijke cookies, ook wel “strictly necessary” genoemd, garanderen functies zonder dewelke u deze website niet kunt gebruiken zoals gepland. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt door ons als concessiehouder, en vallen onder de zogenaamde first party cookies. Ze worden alleen op uw computer opgeslagen voor de huidige browsersessie. Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij het oproepen van de voertuigconfigurator een versie krijgt, waarvan de bandbreedte van de datahoeveelheid overeenstemt met de door u gebruikte internetverbinding. Verder garanderen deze cookies bijvoorbeeld bij een paginawissel de functie van een overgang van http naar https, en dus blijven de verhoogde veiligheidsvereisten voor gegevensoverdracht behouden. Dit soort cookie bevat ook uw beslissing met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist.

Strikt noodzakelijke cookies kunnen via de functie van deze website niet uitgeschakeld worden. U kunt cookies wel op elk ogenblik in uw browser uitschakelen.

Cookies waarvoor toestemming vereist is

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken, vervullen een belangrijke taak. Zonder deze cookies staan de functies die het mogelijk maken om comfortabel op onze website te surfen, zoals bijvoorbeeld vooraf ingevulde formulieren, niet meer ter beschikking. Door u ingegeven instellingen, zoals bijvoorbeeld de taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten dus op elke pagina opnieuw worden opgevraagd. Verder hebben wij niet langer de mogelijkheid om u individueel aangepaste aanbiedingen voor te stellen.

Wij integreren ook content van derden op deze website. Voorbeelden daarvan zijn Facebook-diensten of . Deze derdenaanbieders kunnen theoretisch cookies plaatsen wanneer u onze website bezoekt en daardoor bijvoorbeeld de informatie verkrijgen, dat u onze website hebt opgevraagd. Bezoek de websites van de derdenaanbieders voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer u ervoor kiest om uw toestemming voor het gebruik van cookies met toestemming niet te geven of te herroepen, kunt u alleen gebruikmaken van die functies op onze website, die wij zonder deze cookies kunnen garanderen. Delen van de website die potentieel de technische mogelijkheid bieden om content van derden te integreren en dus third party cookies te plaatsen, zijn in dat geval voor u niet toegankelijk. Daarover wordt u geïnformeerd via een bericht. Wilt u in dat geval de inhoud van de website toch gebruiken, dan is dit mogelijk op voorwaarde dat u instemt met het gebruik van cookies met toestemming. Gebruik daarvoor de op onze website op die plaats ter beschikking gestelde functie voor toestemming Wanneer u cookies principieel niet wilt toelaten, kunt u dit ook in uw browser instellen.

U vindt meer informatie over cookies waarvoor toestemming vereist is, de verschillende categorieën cookies, het gebruik van cookies en tracking op deze website, en hoe u cookies kan beheren en verwijderen hieronder.

BEHEER EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

U kan cookies blokkeren en verwijderen via de instellingen van uw browser. Om cookies te beheren, laten de meeste browsers u toe om alle cookies te weigeren of toe te staan, of om enkel bepaalde types cookies toe te
staan.

Hoe u cookies beheert en verwijdert vindt u in de helpfunctie van uw browser. U vindt meer informatie voor de meest courante browsers hieronder:

Internet Explorer , Chrome, Firefox, Safari

Indien u het gebruik van cookies wenst te beperken, zal u niet alle interactieve functies van onze website kunnen gebruiken.

CATEGORIEËN

Afhankelijk van hun functie en het vooropgestelde doel, kunnen cookies worden onderverdeeld in 4 categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies, en cookies voor marketingdoeleinden.

Strikt noodzakelijke cookies

Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig opdat u een website kunt bezoeken en gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de functies van de website niet worden gegarandeerd, bijvoorbeeld dat de tijdens een bezoek uitgevoerde handelingen (bv. tekstingave of voertuigconfiguratie) behouden blijven, ook wanneer u tussen verschillende pagina’s navigeert

Functionele cookies

Functionele cookies maken het een website mogelijk om reeds ingegeven gegevens (zoals bv. gebruikersnaam, taalkeuze of woonplaats) op te slaan en de gebruiker verbeterde, persoonlijkere functies aan te bieden. Een website zou bijvoorbeeld lokale prijsrelevante btw-informatie kunnen aanbieden wanneer hij een cookie gebruikt om de regio op te slaan waarin de gebruiker zich bevindt. Functionele cookies worden daarnaast ook gebruikt om gevraagde functies zoals het afspelen van video’s mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen anonieme informatie, ze volgen niet uw bewegingen op andere websites

Prestatiecookies

Prestatiecookies verzamelen informatie over de gebruikswijze van een website – bijvoorbeeld welke pagina’s een bezoeker het vaakst opvraagt en of hij foutmeldingen van websites ontvangt. Deze cookies slaan geen informatie op die de gebruiker kan identificeren. De verzamelde informatie wordt gebruikt voor rapporten in geaggregeerde en anonieme vorm. Deze cookies worden alleen gebruikt om de prestaties van een website en dus de beleving van de gebruiker te verbeteren.

Cookies voor marketingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om gerichte, voor de gebruiker relevante en aan zijn interesses aangepaste reclameboodschappen weer te geven. Ze worden ook gebruikt om de weergavefrequentie van een reclameboodschap te beperken en de doelmatigheid van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of men een website al dan niet heeft bezocht. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals bv. adverteerders. Cookies ter verbetering van de doelgroepaanspreking en reclame worden vaak gekoppeld aan bijkomende functies van derden. Met opmerkingen [DX(7]: Deze paragraaf dient enkel te worden toegevoegd indien tracking voor prestatiecookies wordt gebruikt op de website.
Indien andere partijen dan Adobe (ook) tracking doen op de website, dienen deze hier te worden vermeld, inclusief de manier waarop opt-out kan gebeuren.
In de toekomst zou de cookie controller ook deze cookies moeten kunnen blokkeren

PRESTATIECOOKIES: TRACKING VAN GEBRUIKERS

Onze website bevat technologie van Adobe om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website en haar inhoud gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de website toegevoegde waarde creëert voor haar bezoekers, bijvoorbeeld met inhoud die is aangepast aan uw persoonlijke noden.
Binnen de Adobe-toepassing worden gegevens verzameld door Adobe Analytics en Adobe Dynamic Tag management. De gegevens worden geanonimiseerd, verwerkt, en opgeslagen in Adobe data centers in Europa.
Indien u zich volledig wenst te verzetten tegen het gebruik van prestatiecookies door Adobe, kan dat via de link
op hun website: http://www.adobe.com/be_nl/privacy/opt-out.html
Indien u al uw cookies verwijdert, zal u de opt-out procedure opnieuw moeten doorlopen, in het bijzonder voor Adobe prestatiecookies, omdat uw verzet dan niet langer is geregistreerd. Hetzelfde geldt wanneer u deze website bezoekt met een ander toestel.

GEBRUIK VAN VAN SOCIALE NETWERKEN OP WWW.XXX.XX
PLUG-INS

Op onze website gebruiken wij zogenaamde “plug-ins” van sociale netwerken. Deze worden beheerd door de sociale netwerken. U kan ze herkennen aan het logo van het sociale netwerk.
Wij hebben deze plug-in knoppen geïntegreerd in onze website op een gebruiksvriendelijke en privacy- vriendelijke manier. De knop is niet geactiveerd wanneer u de pagina bezoekt. Enkel wanneer u de plug-in knop aanklikt, wordt deze geactiveerd. Met een tweede klik kan u de pagina delen/liken/tweeten… De knop wordt enkel geactiveerd voor de pagina en het sociale netwerk in kwestie, en enkel voor de lopende sessie. Bij een volgend bezoek wordt de knop weer gedeactiveerd en zal u die opnieuw moeten activeren. Hebt u liever dat de knoppen altijd geactiveerd zijn? Dan kan u dat zo aangeven in het instellingen-menu, bereikbaar via het tandwiel-icoontje. Om deze “altijd aan”-instelling te kunnen bijhouden, moeten cookies toegelaten zijn.
Nadat de knop is geactiveerd, stelt uw browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk in. De inhoud van de plug-in wordt door het sociale netwerk rechtstreeks naar uw browser overgebracht en vervolgens in de website geïntegreerd. De activering van de plug-in betekent dat het sociale netwerk de informatie ontvangt dat u de bijbehorende pagina van onze internetsite heeft geopend. Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk, kan het sociale netwerk het bezoek aan uw sociale netwerkaccount toewijzen. Meer informatie over het doel, het verzamelen en het verwerken van de gegevens, en meer informatie over uw rechten en de privacy-instellingen, zijn te vinden in de privacy policies van de sociale netwerken in kwestie: