Is het fiscaal aangewezen om uw nieuwe wagen nog te bestellen voor het nieuwe jaar?

Is het fiscaal aangewezen om uw nieuwe wagen nog te bestellen voor het nieuwe jaar?

De regering heeft haar pijlen gericht op de vergroening van het Belgische wagenpark, en de algemene vergroening van bedrijfswagens. Denkt u eraan om een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen en is het fiscaal interessant deze aankoop voor het jaareinde af te ronden? Welke data houdt u best in het achterhoofd wanneer u de komende jaren een bedrijfswagen wenst aan te schaffen en mee te gaan met deze vergroening van bedrijfswagens, dat tegenwoordig ook het fiscale voordeel met zich meebrengt.

Wij lichten het hieronder voor u toe.

Indien u uw wagen aankoopt vóór 31 juli 2023

Op basis van het huidig wetsontwerp levert het niets op om nog voor het jaareinde een wagen aan te kopen. Wagens die reeds aangekocht, geleased of gehuurd zijn of nog aangekocht, geleased of gehuurd worden vóór 1 juli 2023 blijven aan de huidige regels van de fiscale aftrek onderworpen.

Wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023 tot 31 december 2025

Er wordt vanaf aanslagjaar 2026 een uitdoofscenario voorzien voor wagens die zijn aangekocht, geleased of gehuurd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. Voor deze wagens blijft de bestaande aftrekregeling tijdelijk van toepassing. Vanaf aanslagjaar 2026 (inkomstenjaar 2025) zullen echter de minimumgrenzen van 40% en 50% voor wagens die respectievelijk minstens 200 gram CO2/km uitstoten en deze die minder dan 200 gram CO2/km uitstoten, niet langer gelden.

Op dit moment is er afhankelijk van een CO2-uitstoot van meer of minder dan 200 gram CO2/km een minimumaftrek van 40% of 50%. Indien je op basis de huidige formule en de CO2-uitstoot van de wagen dus een lager percentage fiscale aftrekbaarheid uitkomt, zal dit vanaf aanslagjaar 2026 niet meer verhoogd worden tot 40% respectievelijk 50%.

Bijkomend wordt er vanaf aanslagjaar 2026 een bovengrens van 75% ingesteld die vervolgens gradueel herleid wordt tot ze 0% bedraagt vanaf aanslagjaar 2029.

Aanslagjaar aftrekpercentage
2026 75 %
2027 50 %
2028 25 %
2029 0 %
Wagens aangekocht vanaf 1 januari 2026

Bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 zullen enkel nog een fiscale aftrek kunnen genieten indien ze volledig koolstofemissievrij zijn. Koolstofemissievrije bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 januari 2027 blijven 100% fiscale aftrekbaarheid genieten, voor bedrijfswagens die later aangekocht worden zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk aan dalen naar 67,5% in 2031. Deze fiscaliteitshervorming  heetf als oogpunt om de vergroening van de bedrijfswagens te ondersteunen.

 

Aankoopjaar Aftrekpercentage
2026 100 %
2027 95 %
2028 90 %
2029 82,5 %
2030 75 %
2031 67,5 %
Brandstof- en andere autokosten

Vanaf 1 januari 2023 zullen de benzine- of dieselkosten van oplaadbare hybride voertuigen die aangekocht zijn vanaf 1 januari 2023 voor maximum 50% aftrekbaar zijn. De aftrek voor de elektriciteitskosten zal niet beperkt worden. De regering hoopt hiermee het gebruik van de elektromotor aan te moedigen. Kosten met betrekking tot laadstations voor elektrische wagens worden uitgesloten van de aftrekbeperking. Deze kosten blijven voorlopig dus volledig fiscaal aftrekbaar en genieten tot 31 augustus 2024 zelfs van een verhoogde kostenaftrek. Voor kosten met betrekking tot laadstations die zijn aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2030 wordt de kostenaftrek beperkt tot 75%.

 Datum van aankoop

Eén van de belangrijkste factoren die de fiscale behandeling van de bedrijfswagen bepaalt is de datum waarop de wagen aangekocht, geleased of gehuurd werd. Ook op dit gebied tracht het wetsontwerp verduidelijking te verschaffen. Er wordt namelijk bepaald dat de datum van aankoop niet noodzakelijk het moment is waarop de belastingplichtige economisch eigenaar wordt van de wagen. Ook de reeds bestelde, maar nog niet geleverde wagens worden als ‘aangekocht’ beschouwd. Voor de wagens die operationeel geleased of gehuurd worden en waarvan de economische eigendom dus niet overgedragen wordt, wordt gekeken naar de datum waarop de lease- of huurovereenkomst afgesloten werd.

Download ons e-book.

    Download

    ons e-book.

      Top
    • Offerte / Testrit aanvragen ➜