Zijn bedrijfswagens met verbrandingsmotor ook na 2026 nog toegestaan?

Zijn bedrijfswagens met verbrandingsmotor ook na 2026 nog toegestaan?

De belastinghervorming van bedrijfswagens was het voorwerp van veel discussie in 2021. En het lijdt geen twijfel dat er in de komende maanden en jaren nog veel meer discussies zullen volgen rond de huidige autofiscaliteit, want er zijn heel wat vragen.

Iedereen weet dat auto’s die vanaf 2026 worden gekocht, emissievrij moeten zijn om te kunnen profiteren van een (zeer) voordelige fiscaliteit. Betekent dit dat voertuigen die CO2 uitstoten vanaf 2026 verboden zijn in bedrijven en bij zelfstandigen? Eigenlijk niet, neen. Er is geen verbod op voertuigen op fossiele brandstoffen of hybride (zelfladende of plug-in hybride) voertuigen. De aftrekbaarheid van de professionele kosten die voortvloeien uit het gebruik of de terbeschikkingstelling van deze wagens, zal echter geleidelijk worden verminderd en uiteindelijk worden afgeschaft. Professionele kosten voor CO2-uitstotende voertuigen die vanaf 1 januari 2026 worden gekocht, geleased of gehuurd, zullen namelijk niet langer aftrekbaar zijn.

 

 

Wat is de toekomst voor voertuigen die CO2 uitstoten?

 

De huidige aftrekregels binnen de autofiscaliteit worden gehandhaafd voor voertuigen met een verbrandings- of hybride motor die vóór 1 juli 2023 (u leest het goed: juli) zijn gekocht, geleased of gehuurd. Voor plug-in hybrides (d.w.z. hybrides waarvan de elektrische batterij wordt opgeladen door middel van een externe energiebron) die op of na 1 januari 2023 (u leest het goed: januari) worden gekocht, geleased of gehuurd, zal de aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten niettemin worden beperkt tot 50% om het gebruik van de elektrische motor aan te moedigen.

Voor dezelfde voertuigen die van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025 worden gekocht, geleased of gehuurd, worden de bestaande aftrekbaarheidsregels ook tijdelijk gehandhaafd. De aftrekbaarheid van professionele kosten krijgt geen minimumaftrek meer en wordt vanaf 2025 (belastingjaar 2026) beperkt tot 75%, zakt tot 50% in 2026 (belastingjaar 2027) en zelfs tot 25% in 2027 (belastingjaar 2028). Vanaf 2028 (belastingjaar 2029) zullen deze kosten niet langer aftrekbaar zijn.

Vanaf 2025 zal voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 200 g/Km of meer niet langer de huidige vaste minimumvoet van 40% gelden, maar volgens dezelfde nieuwe formule voor de aftrek van beroepskosten voor voertuigen met een lagere uitstoot. Deze gelijkstelling zal de facto resulteren in een verlaging van het aftrekpercentage voor deze voertuigen.

 

 

autofiscaliteit voor niet-emissievrije voertuigen tot en met 2028

 

 

Download ons e-book.

    Download

    ons e-book.

      Top
    • Offerte / Testrit aanvragen ➜