Wat betekent fake hybride?

Wat betekent fake hybride?

Een “fake” hybride is een plug-in hybride voertuig dat niet voldoet aan ten minste één van de twee essentiële voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de gunstige fiscaliteitsregel.

Voor deze “fake” hybrides is de (negatieve) impact groot en dat zowel op het vlak van VAA als CO2 van het overeenstemmend voertuig.

Bestaat er geen overeenstemmend voertuig? Dan wordt de opgegeven CO2-uitstoot van de plug-in hybride wagen met 2,5 vermenigvuldigd.

De FOD Financiën houdt een lijst bij van de “fake” hybrides, de overeenstemmende voertuigen en, bij gebrek daaraan, de CO2-waarden waarmee rekening moet worden gehouden.

 

OPGELET: Plug-in hybride bedrijfswagens die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, zijn niet onderworpen aan de gelijkwaardigheidsregels. En dat ook als ze niet voldoen aan de twee bovengenoemde criteria. Het zal dus de CO2-waarde zijn die op het COC vermeld staat die in de 2020-formule zal worden gebruikt. De datum van ondertekening van de koop- of leasingovereenkomst is bepalend.

Bijvoorbeeld: als de aankoopbon of het leasecontract uiterlijk op 31 december 2017 is ondertekend, maar de auto in 2018 in gebruik is genomen, zal de op het COC vermelde CO2-waarde worden gebruikt voor de berekening van het aftrekpercentage tot het einde van het contract of de verkoop van het voertuig.

 

 

Kan een full hybrid beschouwd worden als een fake hybrid?

Volledig hybride auto’s (zelfoplaadbaar, dus) kunnen op geen enkele manier worden beschouwd als “fake” hybrides. Fiscaal worden ze behandeld als benzineauto’s.

Download ons e-book.

    Download

    ons e-book.

      Top
    • Offerte / Testrit aanvragen ➜